Η σελίδα healthliteracy.hmu.gr στόχο έχει να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας για την Εγγραμματοσύνη Υγείας, τον ορισμό, εργαλεία μέτρησης, χρήσιμες πηγές και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει προσαρμοστεί στην Ελληνική γλώσσα.

Η προσπάθεια αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης  έρευνας από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής για τη δημιουργία εργαλείων για επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης  υγείας των ηλικιωμένων.

H ερευνητική ομάδα αποτελείται από την επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ Αργυρούλα Καλαϊτζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, την μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Δρ Αρετή Χριστίνα Ευθυμίου και τον Δρ Μιχάλη Ροβίθη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Νοσηλευτικής, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  • Βιβλιογραφικές παραπομπές και συνδέσμους για να κατανοήσετε την έννοια της εγγραμματοσύνης υγείας.
  • Εργαλεία για την ενίσχυση των δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας που θα σας φανούν χρήσιμα στην καθημερινή κλινική πρακτική με ηλικιωμένα άτομα.
  • Σύντομα εργαλεία για τη μέτρηση του επιπέδου της Εγγραμματοσύνης υγείας
  • Ανακοινώσεις για ομιλίες και εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας σε δεξιότητες επικοινωνίας και έγκαιρης ανίχνευσης χαμηλού επιπέδου Εγγραμματοσύνης Υγείας

Τι είναι η εγγραμματοσύνη υγείας

 

Η εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία (ΕΥ) αποτελεί μία από τις διαστάσεις που επιδρούν στη λειτουργία των εθνικών συστημάτων υγείας. Ειδικότερα, το υψηλό επίπεδο της ΕΥ μπορεί να βοηθήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των χρηστών υπηρεσιών υγείας μέσω της διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων, της καλύτερης πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες αλλά και στην πρόληψη τους και την γενικότερη προαγωγή της υγείας και κατά συνέπεια τη μείωση των εξόδων για την υγεία.
Η σελίδα healthliteracy.hmu.gr στόχο έχει να ενημερώσει τους επαγγελματίες υγείας για την έννοια της ΕΥ, να προσφέρει εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία και αξιόλογηση ηλικιωμένων χρηστών υπηρεσιών υγείας  και να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πηγές που υπάρχουν στο διαδίκτυο σχετικά με το θέμα.

“Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας περιλαμβάνει τη γνώση, το κίνητρο και τις ικανότητες των ατόμων να αποκτήσουν πρόσβαση, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία,  την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή υγείας” 

Sorensen et al, 2012

 

Γιατί είναι σημαντική για τους Επαγγελματίες Υγείας

 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων της Εγγραμματοσύνης Υγείας του γενικού πληθυσμού είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, οι επαγγελματίες υγείας, άλλοι φορείς και το περιβάλλον. .

ΕΙΚΟΝΑ 1. Κύριοι παράγοντες για την Εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία. Η εικόνα μεταφράστηκε στα ελληνικά από την έκθεση του ΠΟΥ, 2013.

Η γνώση και η κατανόηση της ΕΥ από τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να αλλάξει την επικοινωνία ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας με τους ευπαθείς ηλικιωμένους ανθρώπους και τις οικογένειες τους.

Στο βίντεο που ακολουθεί η κ. Barbara Κονδύλη, μέλος της Ελληνικής ομάδας για τη HLS-EU survey παρουσιάζει την έννοια στο πλαίσιο του συνεδρίου για τη διοίκηση, πολιτική και οικονομικά της υγείας 2018