ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1.ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΥΓΕΊΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΣΑΦΉΝΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3. H ΜΈΘΟΔΟΣ TEACH-BACKΕΡΓΑΛΕΙΟ 3

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4. ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΆΝΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ, ΈΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΈΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 7

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 8. ΥΠΟΔΟΧΉ ΑΣΘΕΝΏΝ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ, ΤΑΜΠΈΛΕΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΌ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 8

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 9. ΕΝΘΆΡΡΥΝΣΗ ΕΡΩΤΉΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 9

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10. ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ: ΠΏΣ ΚΑΙ ΠΌΤΕ ΝΑ ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΤΑ ΦΆΡΜΑΚΆ ΤΟΥΣ ΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 11. Η ΓΝΏΜΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΥΓΕΊΑΣ: ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΤΩΝ ΑΠΌΨΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Για την πλήρη έκδοση της Εργαλειοθήκης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο healthliteracy.hmu@gmail.com

Για οποιαδήποτε χρήση του υλικού χρειάζεται να περιλαμβάνεται η αναφορά στους δημιουργούς.