Δημοσιευμένες και υπό δημοσίευση εργασίες και ανακοινώσεις σχετικές με την εργαλειοθήκη

Peer reviewed publications

 1. Efthymiou A, Rovithis, M, Kalaitzaiki A.The perspectives on barriers and facilitators in communication by the healthcare professionals and older healthcare users: The role of health literacy. Journal of Psychology and Psychotherapy Research, Vol. 9: 1-11, https://doi.org/10.12974/2313-1047.2022.09.1
 2. Efthymiou A, Rovithis, M, Kalaitzaiki A. Health literacy available training courses and tools for healthcare professionals: a scoping review.  Gerontol Geriatr Educ. 2022 Dec 22:1-36. doi: 10.1080/02701960.2022.2156865.
 3. Efthymiou A, Kalaitzaki A, Rovithis M. Cultural Adaptation of a Health Literacy Toolkit for Healthcare Professionals Working in the Primary Care Setting with Older Adults. Healthcare (Basel). 2023 Mar 6;11(5):776. doi: 10.3390/healthcare11050776.

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια

 1. Efthymiou A, Κalaitzaki, A, Rovithis M. A health literacy toolkit for healthcare professionals in primary care setting working with older people and their families. Global Health Literacy Summit, 3-5 October 2021 Virtual

Προφορικές ανακοινώσεις σε Εθνικά συνέδρια

 1. Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α. Η αυτό-αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με ηλικιωμένα άτομα: η εγκυροποίηση της κλίμακας SE-12. 30oΠανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 26-29 Μαΐου 2022
 2. Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α.. Εργαλεία για επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανίχνευσης και ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας των ηλικιωμένων. 10οΠανελλήνιο Συνέδριο (υβριδικό) Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ’Αρωγή», 18-19 Οκτωβρίου 2021.
 3. Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α. Διερεύνηση γνώσεων εγγραμματοσύνης υγείας και αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων ατόμων από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Πανελλήνιο υβριδικό συνέδριο 2021 για τα οικονομικά και τις πολιτικές της υγείας, 13-16 Δεκεμβρίου 2021

Συνέδρια/σεμινάριο ως προσκεκλημένοι ομιλητές

 1. Ευθυμίου, Α. Δημιουργία εργαλείων για τους επαγγελματίες υγείας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων εγγραμματοσύνης υγείας. Συνάντηση ΕΔΔΥΠΠΥ,διαδικτυκά, 8 Οκτωβρίου 2021
 2. Ευθυμίου, Α, Ροβίθης, Μ, Καλαϊτζάκη Α. Τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας των φροντιστών με τους επαγγελματίες υγείας και αξιολόγησης της πληροφορίας για την υγεία. 8ο υβριδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο περιθαλπόντων ατόμων με άνοια, 20-21 Νοεμβρίου 2021, Ηράκλειο, Κρήτης
 3. Ευθυμίου Α.Διερεύνηση γνώσεων εγγραμματοσύνης υγείας και αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των ηλικιωμένων ατόμων από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Επαγγελματιών Υγείας Εταιρείας Alzheimer Αθηνών (διαδικτυακά), 23 Φεβρουαρίου 2022

Webinars στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της Εργαλειοθήκης

 1. Ευθυμίου, Α. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 20 Οκτωβρίου 2021
 2. Ευθυμίου, Α. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 27 Οκτωβρίου 2021
 3. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 3 Νοεμβρίου 2021
 4. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 26 Ιανουαρίου 2022
 5. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 9 Μαρτίου 2022
 6. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 16 Απριλίου 2022 σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτριών/των Υγείας
 7. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριοΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 30 Μαΐου 2022 σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιειών Πόλεων και την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
 8. Ευθυμίου, Α Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εγγραμματοσύνη υγείας των επαγγελματιών υγείας. Διαδικτυακό σεμινάριοΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 2 Ιουνίου 2022 σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιειών Πόλεων και την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κονδύλη, Β., Μαγουλάς,Χ., Ιωαννίδη, Ε., Αγραφιώτης, Δ. (2012). Έκθεση -Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Εγγραμματοσύνη σε Θέματα Υγείας: Ελλάδα. The European Health Literacy Project. Executive Agency for Health and Consumers

Η Ευρωπαϊκή έρευνα Health Literacy είχε ως στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης για την εγγραμματοσύνη υγείας στην Ευρώπη. Συμμετείχαν 8 χώρες( Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία και Ισπανία. Η συγκεκριμένη έκθεση αφορά την περίπτωση της Ελλάδας. Ο κύριος συνεργάτης της έρευνας για την Ελλάδα ήταν η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Δημολιάτης Γ., Γαλάνης,Π.,  Γελαστοπούλου, Ε.,  Ευαγγέλου, Β.,  Καντζανού,Μ., Λάγιου, Α., Νένα, Ε., Ντζάνη, Ε., Παναγιωτόπουλος, Τ.,  Ραχιώτης, Γ., Σμυρνάκης, Ε.,  Χάιδιτς, Α.Μ., (2015). Λεξικό Όρων Υγιεινης και Επιδημιολογίας. Ζωγράφου: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Το Λεξικό Όρων Υγιενής και Επιδημιολογίας ξεκίνησε ως ιδέα αρχικά στο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής και στη συνέχεια εκδόθηκε από τον ΚΑΛΛΙΠΟ  σε συνεργασία με το ΕΛΕΤΟ για τις προδιαγραφές του λεξικού. Περιλαμβάνει 7528 αγγλοελληνικά λήμματα.

Τούντας, Γ., Φερεκύδου, Ε., Γιαννοπούλου Κ., Αντώνογλου Δ. Βράτιμος, Θ., Καζανας, Κ. (2020). Οδηγός ενδυνάμωσης του Πολίτη για τη σωστή χρήση φαρμάκων και τον εμβολιασμό. Αθήνα: το GIVMED και  Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) 

Ο οδηγός υλοποιήθηκε μέσα στο πλαίσιο στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Funds και στόχο έχει να ενδυναμώσει τους πολιτές για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και τον εμβολιασμό. Ενημερώνει τους πολίτες για έννοιες όπως συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα, γενόσημα, και πρωτότυπα, σωστη λήψη αντιβιοτικών, χρήσιμες ερωτήσεις για τον γιατρό σας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Τούντας, Γ., Φερεκύδου, Ε. Γιαννοπούλου, Κ. Αντώνογλου, Δ., Βράτιμος, Θ., Καζανας, Κ. (2020). Οδηγός ενδυνάμωσης του Πολίτη για τα δικαιωμάτά του στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας. Αθήνα: GIVMED και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Ο οδηγός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Funds και στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματα ανασφάλιστων, σε δημόσιες υπηρεσίες και παροχές, δομές και οικονομική συμμετοχή.

Τουντας, Γ. Φερεκύδου, Ε., Γιαννοπούλου, Κ, Αντώνογλου, Δ. Βράτιμος, Θ, Καζανας, Κ. (2020). Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας  για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων στη φαρμακευτική συμμόρφωση. Αθήνα: GIVMED και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Ο οδηγός υλοποιήθηκε όπως και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις μέσω του προγράμματος Active Citizens Funds  και στόχο έχει να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες υγείας και να ενημερώσει για την εγγραμματοσύνη υγείας, πολιτιστικές διαφορές, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και συμβουλές για καλύτερα επικοινωνία.

Τούντας, Γ. Φερεκύδου, Ε., Γιαννοπούλου, Κ. Αντώνογλου, Δ., Βράτιμος, Θ., Καζανας, Κ. (2020). Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας για τα δικαιώματα των πολιτών στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας. Αθήνα: GIVMED και Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)

Ο οδηγός υλοποιήθηκε όπως και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις μέσω του προγράμματος Active Citizens Funds  και στόχο έχει να ενδυναμώσει του επαγγελματίες υγείας για τα δικαιώματα των πολιτών στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας. Συζητάει θέματα όπως τα δικαιώματα των ασθενών για την υγεία και το φάρμακο, πρόβαση σε υπηρεσίες και διαθέσιμες δομές, παροχές για ανασφάλιστους και δικαιώματ για φαρμακευτικά σκευάσματα βάσει νομοθεσίας

Τζιμώκας, Δ και Ματθαιουδάκη, Μ. (2014) Δείκτες αναγνωσιμότητας: Ζητήματα εφαρμογής και αξιοπιστίας. Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics 3: 367-384 https://doi.org/10.2478/9788376560915.p22

To άρθρο των Τζιμώκα και Ματθαιουδάκη αποτελεί μία εισαγωγή στους δείκτες αναγνωσιμότητας και στον υπολογισμό των δεικτών για ελληνικά και αγγλικά με το πρόγραμμα grval 1.1 (λογιστικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων)